Αναζητώντας έναν καλύτερο τρόπο ζωής…

Από την επαφή μας με τη φύση και τον αθλητισμό υιοθετήσαμε έναν ορθολογικό τρόπο διατροφής που μεταξύ άλλων μας ώθησε στην ανακάλυψη της κοινωνίας των μελισσών.

Έτσι συναντήσαμε  τις μέλισσες, οι οποίες συνδέθηκαν άρρηκτα μαζί μας.

Ως αποτέλεσμα, τα αρχικά μελίσσια με κόπο, πειραματισμούς και πείσμα αυξήθηκαν και πλέον αποτελούν μια ικανή μελισσοκομική μονάδα η οποία διαρκώς αυξάνει τη δυναμικότητα της.

Στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας κάθε προσπάθεια γίνεται με γνώμονα την ποιότητα, με απώτερο στόχο τη γευστική και αισθητική ικανοποίηση.

Ακολουθώντας και εμείς τις προσταγές της φύσης όπως οι μέλισσες το άρωμα της μητέρας της κυψέλης, δημιουργήσαμε το μέλι Queenscent.